๖๑๘. สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
๒๐ มกราคม ๗๔๔

วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๐๐ น. นางลัดดา วงศ์บุญสิน  นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  มอบหมายให้   ดร. พนิดา ชินสุวพลา ที่ปรึกษาสมาคมเก่าอัสสัมชัญศึกษา  นำคณะกรรมการ และที่ปรึกษาสมาคมฯ ประกอบด้วย   นางสาวลาวัลย์ แซ่ตั้ง ที่ปรึกษาสมาคมฯ  นางอัมพรรณ เตชะสมบูรณากิจ  นางกัญญาลักษณ์ พัฒนาจันทร์ นางสาวจริยา เหลืองรังสรรค์ นางฐิติกาญจน์ งามขจรวิวัฒน์  นางสาวสุวนุช จิรชาญชัย  นางพรทิพย์ กิมาวงศ์  พญ. กัลยา ธัญญศิริ   นางมณฑา ศรีสถิตอนันต์    ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมเข้าถวายแจกันดอกไม้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้พระองค์ทรงมีพระพลนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

 

  ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม  ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โปรดแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙  อย่างเคร่งครัด

 

ภาพ/ข่าว:  สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา   องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

 เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

ดาวน์โหลด