๖๑๒. สมาคมสตรีนนทบุรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ มอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มเป็นกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ร่วมป้องกัน COVID-๑๙ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ มกราคม.๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.  นางผ่องเพ็ญ  อาชาเทวัญ นายกสมาคมสตรีนนทบุรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เดินทางไปมอบอาหารกลางวันและ เครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและป้องกันโรคโควิด-๑๙  ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ณ  โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ภาพ/ข่าว : สมาคมสตรีนนทบุรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ดาวน์โหลด