๖๑๐. สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสมาคม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

วันที่ ๑๓มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.   นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้า  พระฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

 

ภาพ/ข่าว : สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

ดาวน์โหลด