๖๐๙. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ และองค์กรสมาชิก ลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ณ อาคารชัยพัฒนา
๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด