๕๗๐. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เชิญชวนภาคีเครือข่ายและชาวชุมชน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงล้านนา ถวายเป็นพุทธบูชา ในเทศกาลยี่เป็ง
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๑๘.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่  ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก จัดโครงการล่องเรือปล่อยกระทงสาย สืบสานประเพณีลอยกระทงล้านนา  ในเทศกาลยี่เป็ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  โดยมีพระครูใบฎีกาสมพร โอภาโส เจ้าอาวาสวัดศรีโขง เป็นองค์เทศน์ธรรม เรื่องอานิสงส์จุดผางปะตี๊ดบูชา เพื่อบูชาพระรัตนตรัย สักการะต่อพระแม่คงคา ที่ได้ให้ใช้ประโยชน์ และเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาอันดีงามให้สืบทอดต่อไป ในเทศกาลยี่เป็ง ณ ลำน้ำแม่ปิง วัดศรีโขง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นางสาววรัญญา กล่าวว่าสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดสืบสานประเพณีลอยกระทงล้านนา  ในเทศกาลยี่เป็ง นอกเหนือจาก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนรุนใหม่  รวมถึงเยาวชน ได้ร่วมกันสืบทอดประเพณียี่เป็งล้านนา แบบโบราณ ซึ่งการจุดผางปะติ๊ดบูชา ถือเป็นอีกประเพณีหนึ่งของภาคเหนือ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีต แสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม รวมไปถึงความมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยในวันนี้ กรรมการและภาคีเครือข่ายของสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมใจกันกับชาวชุมชน จะเห็นได้ว่ามีประทีปโคมไฟหลากหลายสีสันถูกนำมาตกแต่งอย่างสวยงามหลายหมื่นดวงรอบเมือง มีกลุ่มเยาวชนมาเข้าร่วมกิจกรรมจุดประทีปให้สว่างไสวไปตลอดเส้นทางรอบคูเมืองทั้งหมด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ  ร่วมกันช่วยสร้างสีสันและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มาสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของเราชาวล้านนาอีกทางหนึ่งด้วย

 

ผางปะติ๊ด (ในภาษาพื้นเมืองภาคเหนือ) หรือ ถ้วยประทีป เป็นเครื่องสักการบูชาในพระพุทธศาสนา คำว่า ผาง คือ ภาชนะดินเผาคล้ายถ้วยเล็กๆ ใช้เป็นถ้วยสำหรับใส่ขี้ผึ้งหรือน้ำมันและไส้ของปะติ๊ดที่ทำมาจากเส้นฝ้าย ส่วนคำว่า ปะติ๊ด คือแสงสว่าง เพื่อเป็นการร่วมสืบทอดประเพณียี่เป็งล้านนาแบบโบราณกิจกรรม จุดผางปะติ๊ด ถือเป็นอีกประเพณีหนึ่งของภาคเหนือ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน

แหล่งที่มา: สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด