๕๖๙.สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินเเดนจังหวัดกาฬสินธ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เยี่ยม สมาชิก ส.อ.ร.ด กาฬสินธ์ ผู้ป่วยติดเตียง และ ผู้ป่วยห้อง ไอซียู สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัว
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ ตุลาตม. ๒๕๖๓ ดร.อัจฉรา. พรสีมา. นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินเเดนจังหวัดกาฬสินธ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำกรรมการ และสมาชิก สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ที่เป็นสมาชิกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน ๒ ราย  ประกอบด้วย นางสมสิน. อุ่นสมัย อายุ  ๘๔  ปี ป่วยเป็นอัมพฤกษ์นอนติดเตียงที่บ้าน และเยี่ยมไห้กำลังใจ นางกมลวรรณ วิเชียรเขต. อายุ ๗๘ ปี ป่วยอยู่ในห้องไอชียู. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฉสินธ์  โดยนำแจกันดอกไม้และมอบเงิน ให้กำลังใจเป็นเงินท่านละ ๒,๕๐๐บาท  รวมเป็นเงิน  ๕,๐๐๐ บาท  ( ซึ่งเป็นเงินรวบรวมจากกรรมการและสมาชิกสตรีอาสาสมัครรักษาดินเเดนจังหวัดกาฬสินธ์ )

ดร.อัจฉรา. พรสีมา กล่าวว่า การนำกรรมการและสมาชิกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินเเดนจังหวัดกาฬสินธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สมาชิก ส.อ.ร.ด กาฬสินธ์  ผู้ป่วยติดเตียง อยู่ที่บ้าน กับป่วยอยู่ในห้องไอชียู อยู่โรงพยาบาล เพื่อสร้างขวัญและ ให้กำลังใจกับผู้ป่วยและครอบครัว ในการปฎิบัติหน้าที่จิตอาสา ให้กับสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินเเดนจังหวัดกาฬสินธ์  ด้วยความเสียสละ อุทิศตนในการทำงานให้สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ มาอย่างต่อเนื่อง  โดยการมาเยี่ยมเยียนในคร้งนี้ ได้สอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และให้กำลังใจในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงต่อไป

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด