๕๖๘. สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ และครบรอบก่อตั้ง ๖๔ ปี สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯสมัย ๒๖(สมัยที่ ๒๖ พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )  และ  นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ สมัย ๒๖(สมัยที่ ๒๖ พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯและเครือข่าย  ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง สภาสตรีแห่งชาติฯ ครบรอบ ๖๔  ปี เริ่มจาก จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ และพระภูมิเจ้าที่ และในโอกาสสำคัญนี้ ได้รับเกียรติ  จากที่ปรึกษาและอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางยุวดี นิ่มสมบุญ นางเยาวเรศ ชินวัตร เดินทางมาร่วมทำบุญ    สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้นิมนต์คณะสงฆ์จาก วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ (เจ้าของบ้านพระกรุณานิวาสน์) และในโอกาสครบรอบก่อตั้ง ๖๔ ปี  รวมทั้งทำบุญอุทิศแด่ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม รวมถึงอดีตประธานสภาสตรีฯที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยไทยทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  ณ ห้องประชุม  บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต

 

ดร.วันดี กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมายาวนาน ๖๔  ปี อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมคณะกรรมการแต่ละสมัย ได้ทุ่มเทเสียสละ ทำงานมาอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ทำให้สภาสตรีแห่งชาติฯ ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่มีบทบาทในการส่งเสริมศักยภาพของสตรี จนเป็นที่ยอมรับในด้านการยกระดับสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ พร้อมทั้งผลักดันให้สตรีมีบทบาทและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป ตลอดจนทำให้สตรีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

ทั้งนี้บรรยากาศการจัดงานในวันนี้ เป็นไปด้วยความยิ้มแย้ม ความรัก ความสามัคคี สร้างความภาคภูมิใจ และปลื้มปิติ ในการดูแลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และ พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมผลักดันพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม สืบไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ