๕๖๗. เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พระอารามหลวงวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

 วันเสาร์ที่ ๑๗  ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกรแก้ว   วิริยะวัฒนา นายกสมาคมเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมี กรรมการสมาคมเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และนางฐิฐา เชียงวงค์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา  นายชนก  มากพันธ์ ปลัดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา  ข้าราชการ  พ่อค้า และประชาชน  ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓  ณ พระอารามหลวงวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

 

 

แหล่งที่มา : เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

 

ดาวน์โหลด