สภาสตรีแห่งชาติฯ ออกร้านในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙
๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ ของสภาตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสมาชิก ร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมีสดุดี ๘๔ พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม –  ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า

ในการนี้ ร้านสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้มีการตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โดยได้รับการสนับสนุนจากสวนนงนุชพัทยา

ทั้งนี้ภายในร้านของสภาสตรีแห่งชาติฯ ปีนี้ได้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนคือ

  • ส่วนที่ ๑ การจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย เปิดจำหน่ายราคา ฉบับละ ๑๐๐ บาท หากร่วมทำบุญโดยซื้อสลากฯ ๑๐๐ บาท จะได้ลุ้นชิงรางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก ๑ กิโลกรัม รองลงมาเป็นทองคำแท่งหนัก ๕ บาท สร้อยคอทองคำหนัก ๒ บาท สร้อยคอทองคำหนัก ๑ บาท สร้อยคอทองคำหนัก ๑ สลึง เช็คของขวัญมูลค่า ๓,๐๐๐ บาท ของรางวัลอื่นๆ อาทิ รถจักรยาน และ พัดลม เป็นต้น
  • ส่วนที่ ๒ สอยกัลปพฤกษ์ ในปีนี้ใช้ปากกาเป็นสื่อนำโชค ได้เตรียมรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิสร้อยคอทองคำ ตู้เย็น โทรทัศน์ หม้อหุงข้าว พัดลม เป็นต้น โดยจะมีการออกรางวัลใหญ่ทุกวันไม่มีเก็บไว้ออกในวันสุดท้าย ดังนั้นผู้ที่มาร่วมทำบุญกับสภาสตรีแห่งชาติฯจะได้ลุ้นรางวัลใหญ่ทุกวัน

  • ส่วนที่ ๓ ร้านค้าช่วยเศรษฐกิจ มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ถือเป็นการคืนกำไรสู่สังคม ซึ่งมีทั้งสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องหนัง ผ้าพิมพ์จากโรงงาน และของใช้อื่นๆ จำนวนมาก ซึ่งตลอดการจัดงาน
    จะมีสินค้าหมุนเวียนมาจำหน่ายตลอดงาน

ทั้งนี้ในปีนี้ เป็นปีสำคัญที่สภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะองค์หลักของสตรีทั่วประเทศ ซึ่งมีองค์กรสมาชิกจำนวน ๒๐๓ องค์กร ได้ผนึกกำลังร่วมจัดประกวดร้านกาชาด และประกวดขบวนแห่รถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ภายใต้แนวความคิด “ใต้ร่มพระบารมี สดุดี ๘๔ พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย” โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตกแต่งขบวนรถอย่างสวยงาม เพื่อส่งเข้าประกวด เป็นสมัยแรกเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน ซึ่ง สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณชมเชย การประกวดร้านงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ ประเภทหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน และ ได้รับมอบไว้เป็นเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมในการประกวดขบวนแห่รถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ งานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ ใต้ร่มพระบารมี สดุดี ๘๔ พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย

รายนามประธานประจำวัน งานกาชาดร้านสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำวันที่ ๒๕๕๙

http://thaiwomen.or.th/upload/box/files/3568c042.pdf