๕๖๓. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำเยาวชน ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่  ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘  พรรษา โดยมีนายอำเภอแม่แตง นางภัทราวดี สุทธิธนกูล  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มี นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสุณีย์ น้ำยาง พัฒนาการอำเภอแม่แตง  ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และมีนางวาสนา ทองสุข ผู้บริหารปางช้าแม่แตง กล่าวต้อนรับ โดย นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย สมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ภาคีเครือข่ายสตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ นักเรียน ผู้นำชุมชน บุคลากรโรงพยาบาลเซ็นทรัล เชียงใหม่ เมโมเรียล  และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า ๑๐๐ คน ทั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๔๓  คน ณ ปางช้างแม่แตง ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

              นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ กล่าวว่า สำหรับโครงการปลูกต้นไม้ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ อำเภอแม่แตง และสมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ภาคีเครือข่ายสตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ นักเรียน ผู้นำชุมชน บุคลากรโรงพยาบาลเซ็นทรัล เชียงใหม่ เมโมเรียล  และประชาชนทั่วไปผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘  พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อต้องการให้ประชาชนพสกนิกรเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันสานปณิธานความดีต่อเนื่อง แสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยการร่วมกันรวมพลังปลูกต้นไม้ถวายเป็นราชสักการะ สนองแนวทางตามพระราชปณิธาน ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ "คน" กับ "ป่า" อยู่ร่วมกันได้ อีกทั้งการจัดกิจกรรมยังเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ช่วยกันปลูกป่าเพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ ลดภาวะโลกร้อนและนำความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนมาสู่ธรรมชาติ อันจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน สร้างจิตสำนึกให้ชุมชนท้องถิ่น ได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของต้นไม้ เพื่อจะได้หันมาช่วยกันดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยจิตใจอาสา อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การเรียนรู้ของเยาวชน และคนในชุมชน ในการที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดกับป่าจะได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ เพื่อร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในมหามิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

แหล่งที่มา: สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียง ภาพ/ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด