๕๖๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๗.๐๐  น.  นายวัฒนา พุทธิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๘๙  รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๖๓  เพื่อถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ โดยมีนางอาหมวย  บุษรารังษี  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการของสมาคมฯเข้าร่วมพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัด จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมในพิธี

 

แหล่งที่มา:สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด