๕๕๔. รัฐบาลเชิญชวนแต่งกายสีเหลือง น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๙
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

 สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร

 

แหล่งที่มา: สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร

สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ดาวน์โหลด