๕๕๓. พระเจ้าวรศ์เธอพระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานผ้าพระกฐิน เพื่อน้อมนำถวายแด่พระสงฆ์วัดโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจ้าวรศ์เธอพระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานผ้าพระกฐิน เพื่อน้อมนำถวายแด่พระสงฆ์วัดโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โดยมี พระครูพิพัฒน์วิทยาคม(หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) เจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ(ธ) เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษาร่วม ๔๓ รูป สามเณร ๒ รูป

            ในโอกาสนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมถ์  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมงานกว่า ๒,๐๐๐  คน  ได้รับปัจจัยบำรุงอาราม(อย่างไม่เป็นทางการ ) จำนวน ๔,๒๖๓,๐๘๕ บาท

นอกจากนี้นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นำสินค้า OTOP มาจัดจำหน่ายอาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และของฝากอีกมากมาย ณ วัดโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด