๕๕๒. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เติมเต็ม มอบทุนการศึกษา และจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เยาวชนไทย
๐๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่  ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ หลักสูตรการพึ่งพาตนเองตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายชนพัฒน์ ใจมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ซา กล่าวต้อนรับ  ได้มอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยสิ่งของ อาทิเช่น ผ้าอนามัย ๔,๘๐๐ ชิ้น แปรงสีฟัน  ๒๐๐ ชิ้น ยาสีฟัน ๑๙๒ ชิ้น เมล็ดพันธุ์ผัก ๕ กิโลกรัม เมล็ดทานตะวัน ๕ กิโลกรัม น้ำยาล้างจาน ๑๐ ชุุด น้ำยาซักผ้า ๑๐ ชุด ผ้าแมส  ยา เสื้อผ้า ถุงเท้านักเรียน ขนม เป็นต้น พร้อมกันนี้ทางสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสาธิตให้กับเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ซา  หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์  กล่าวว่าสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรรมการของสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมสาธิตให้กับเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ ดังนี้

- การสาธิตการเพาะและประกอบอาหารจากต้นอ่อนทานตะวัน 

- การสาธิตการทำน้ำยาล้างจาน

- การสาธิตการทำน้ำยาซักผ้า

- การลงแปลงปลูกพืชผักสวนครัวร่วมกัน

- การสืบสานวัฒนธรรมล้านนาสอนฟ้อนเจิงเพื่อสุขภาพ

- บริการตัดผมเด็กนักเรียนชาย

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด