๕๕๑. สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ส่งมอบห้องความดันลบให้โรงพยาบาลสมุทรปราการ ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ สู้ภัย COVID-๑๙
๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

วันที่ ๒๙  กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวลัดดา วงศ์บุญสิน นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา  นางอัมพรรณ เตขะสมบูรณากิจ อุปนายกสมาคมฯ และนางลาวัลย์ แซ่ตั้ง ที่ปรึกษาสมาคมฯ   ร่วมเป็นตัวแทน กรรมการและศิษย์เก่าสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษาส่งมอบเงิน จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อร่วมสร้างห้องความดันลบ ( Negative Pressure )  นำไปใช้ในการป้องกันและรักษาการติดเชื้อไวรัสโควิด- ๑๙  ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยมีนายแพทย์ นำพล แดนพิพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

            นางสาวลัดดา วงศ์บุญสิน กล่าวว่าสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ได้รวบรวมเงิน จากกรรมการ และที่ปรึกษา สมาคม รวมถึงศิษย์เก่า นำเงินมาบริจาคสนับสนุน สร้างห้องความดันลบ ( Negative Pressure ) เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙

            “ห้องความดันลบ” เป็นห้องที่ใช้แยกผู้ป่วยติดเชื้อ หรือโรคที่ติดต่อทางอากาศ โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อ ไวรัส Covid-๑๙ เป็นอีกโรคหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องแยกผู้ป่วยออกจากผู้ป่วยรายอื่นในโรงพยาบาล  “ห้องความดันลบ” จึงเป็นห้องที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน ไว้สำหรับแยกผู้ป่วยแบบเดี่ยว เป็นห้องที่มีความดันอากาศภายในห้องต่ำกว่าภายนอก  อากาศภายในห้องผู้ป่วย จะถูกทำให้มีความดันต่ำกว่า ไม่ให้ไหลออกจากห้องเมื่อมีการเปิด-ปิดประตู เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากในห้องไปสู่บริเวณภายนอก

ที่มา: สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงภาพ-ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด