๕๔๒.สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมใจน้อมเกล้าฯจัดโครงการ” ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ”
๐๓ กันยายน ๒๕๖๓

เมื่อวันพุธที่ ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๑.๐๐ น.นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์  เป็นประธาน  ปลูกต้นไม้เฉลิมเฉลิมพระเกียรติ  ที่สำนักปฏิบัติธรรม “สติภาวนา”สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์ ร่วมใจน้อมเกล้าฯจัดโครงการ” ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง โดยได้รับความเมตตาจาก ท่านเจ้าคุณพระราชปัญญารังษี เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร กรุงเทพฯ  ณ.สถานปฏิบัติธรรม”สติภาวนา” สาขาวัดชิโนรส บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้น้อมนำ กระแสพระราชดำรัสของ สมเด็จพระบรมราชินีนาถพันปีหลวง เมื่อเดือนธันวาคม 2525 ที่ว่า”พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า” จึงพร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ นี้ขึ้น เพราะตระหนักดีว่าป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญให้ความชุ่มฉ่ำอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินแก่มนุษย์และสัตว์น้อยใหญ่

อนึ่งการปลูกต้นไม้ในเขตของผู้ทรงศิลป์ถือเป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่ง ช่วยเปลี่ยนโลกร้อนเป็นโรคเย็นสร้างโลกให้เป็นสีเขียวมากขึ้น ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ หรือไม้ผล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวิหารทาน อันส่งผลให้ปรากฏถ้ามีรูปผลจะทำให้อิ่มท้องอิ่มใจ สวนดอกไม้เมื่อยามบานสะพรั่งจะส่งผลให้ผู้พบเห็นมี ความสุขสดชื่น สร้างความเบิกบานใจในความสวยงามของต้นไม้ดอกไม้ถือว่าเป็นการสั่งสม เติมเต็มผลบุญในชีวิตของผู้ร่วมกิจกรรมอีกประการหนึ่ง

นอกจากกิจกรรมปลูกต้นไม้แล้วสมาคมได้ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ และมอบสิ่งของที่จำเป็นเพื่อใช้ประโยชน์แก่สถานปฏิบัติธรรมด้วยและได้เลี้ยงอาหารกลางวันและไอติมแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหินจำนวน175คนมีอนุบาล-ป.6 โดยมีครูใหญ่ ด.ต.หญิงมาลินณา สังข์แก้ว แจกเสื้อกีฬาสีฟ้ากีฬาอุปกรณ์การเรียนสมุดดินสอและเครื่องเขียนและยังมีเครื่องรับ โทรทัศน์เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนออนไลน์อีกด้วย  ฉะนั้นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้จึงเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการสร้างบุญ กุศลร่วมกันสร้างประโยชน์แก่สถานปฏิบัติธรรมและยังช่วยสร้างจิตสำนึกต่อสังคมในการอยู่ บนโลกรวมกันเกิดความรักและหวงแหนป่าไม้พิจารณาการใช้หลักทรัพยากรอย่างประหยัด เพื่อความจีรังยั่งยืนจนถึงลูกหลานสืบไป

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด