๕๔๑. สมาคมสตรีสัมพันธ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
๐๑ กันยายน ๒๕๖๓

วันพุธ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๕๐ น.  นางเพ็ญศรี ธีรพงษ์ นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย  นางสุวรรณี พิงพิทยากุล อุปนายกสมาคมสตรีสัมพันธ์  คนที่ ๑ (ภาษากว่างสี) และ นางจิราภรณ์ กฤตยาเกียรณ์  อุปนายกสมาคมสตรีสัมพันธ์  คนที่ ๒ (ภาษาแต้จิ๋ว)  ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯและสตรีไทย เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โดยมีองค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติฯ จำนวน ๘๙ องค์กร จากทุกภาค ร่วมถวายแจกันดอกไม้สด และร่วมกันลงนามถวายพระพร ขอให้พระองค์ท่านมีพระพลานามัยสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าและปวงชนชาวไทยตลอดไป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ) ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ