๕๓๘. สภาสตรีแห่งชาติฯ - กรมการพัฒนาชุมชน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมรวมพลังอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เมื่อที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ . นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รวมพลังอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๓  โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นางเสริมศรี ศรีวงษ์ญาติดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และองค์กร สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ สตรีอาสาพัฒนา ผและชมรมคนรักเขาขยายจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน  ๑,๐๘๙ ต้น และต้นจามจุรี  ๓๐๐  ต้น ในบริเวณเขาขยาย จ.ชัยนาท

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด