๕๓๘.สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกิจกรรม"สุดยอดไหมดีศักดิ์ศรีชัยภูมิ" จัดโดย จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางมัณฑนา  สงวนวงศ์ชัย นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “สุดยอดไหมดี ศักดิ์ศรีชัยภูมิ” โดยได้รับกียรติจาก นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖   สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

นางมัณฑนา  สงวนวงศ์ชัย กล่าวว่า สมาคมและองค์กรสมาชิกเข้าร่วม กิจกรรมประกอบด้วย     นิทรรศการสืบสานตำนานไหม การประกวดมัดหมี่ ลายหมี่คั่นขอนารี การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที การประกวดการแต่งกายผ้าไทย และร่วมออกร้านจำหน่ายสุดยอดไหมดี ศักดิ์ศรีชัยภูมิ” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖   สิงหาคม ๒๕๖๓

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร

สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด