วีดิโอประมวลภาพบรรยากาศงาน International Women
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

วีดิโอประมวลภาพบรรยากาศงาน

International Women's Day 2016 "Empower ASEAN by Women"

8 march 2016
at the Manangkasila Hall Bangkok, Thailand