๔๔๘. สภาสตรีแห่งชาติฯร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มพร้อมร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่  ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคงจุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พร้อมร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร

สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด