ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแถลงข่าวออกร้านในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙
๐๓ มีนาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ ของสภาตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแถลงข่าวออกร้านในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมีสดุดี ๘๔ พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย” งานจัดระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม –  ๗  เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า

 

ดร.วันดี กล่าวว่าสภาสตรีแห่งชาติฯได้เตรียมร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายภายในร้านสภาสตรีแห่งชาติฯ ปีนี้จะแบ่งออกเป็น  ๓ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑ การจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย  เปิดจำหน่ายราคา ฉบับละ ๑๐๐ บาท ใครทำบุญโดยซื้อสลากฯ ๑๐๐ บาท จะได้ลุ้นชิงรางวัลมากมาย  รางวัลใหญ่จะเป็นทองคำแท่งหนัก ๑ กิโลกรัม  รองลงมาเป็นทองคำแท่งหนัก ๕ บาท สร้อยคอทองคำหนัก ๒  บาท สร้อยคอทองคำหนัก ๑ บาท สร้อยคอ ทองคำหนัก ๑  สลึง  เช็คของขวัญมูลค่า ๓,๐๐๐ บาท  รถจักรยาน และ พัดลม  นอกจากนั้น ได้มอบส่วนลดสำหรับผู้รับสลากไปจำหน่ายแบบยกเล่ม ร้อยละ ๑๐ คือ สลากฯ ๑ เล่มมี ๑๐ ใบ เดิมจำหน่ายอยู่ ๑,๐๐๐ บาท  จะมอบส่วนลดให้ ๑๐๐ บาท  จำหน่ายเพียง ๙,๐๐ บาท เพื่อคืนกำไรให้กับผู้ที่ต้องการขายสลากฯ
 

สำหรับ ส่วนที่  ๒  การสอยกัลปพฤกษ์ คุณจิตรี จิวะสันติการ เป็นผู้รับผิดชอบ ปีนี้จะใช้ปากกาเป็นสื่อนำโชค สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้เตรียมรางวัลต่างๆ ไว้จำนวนมาก อาทิ สร้อยคอทองคำ ตู้เย็น โทรทัศน์ หม้อหุงข้าว พัดลม เป็นต้น โดยจะมีการออกรางวัลใหญ่ทุกคนไม่มีเก็บไว้ออกในวันสุดท้าย ดังนั้นผู้ที่มาร่วมทำบุญกับสภาสตรีแห่งชาติฯ จะได้ลุ้นรางวัลใหญ่ทุกวัน และ สวนที่ ๓ ร้านค้าช่วยเศรษฐกิจ  ซึ่งดูแลโดย คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์  จะมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ถือเป็นการคืนกำไรสู่สังคม ซึ่งมีทั้งสินค้าแบรนด์เนม  เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องหนัง ผ้าพิมพ์จากโรงงาน และของใช้อื่นๆ จำนวนมาก ซึ่งตลอดการจัดงานจะมีสินค้าหมุนเวียนมาจำหน่ายตลอดงาน 

นอกจากนั้น ภาคความบันเทิงบนเวทีของสภาสตรีแห่งชาติฯ ทุกวันจะมีศิลปิน ดารา จากค่ายต่างๆ แวะเวียนกันมาให้ความบันเทิงเพื่อให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงอันไพเราะพร้อมกับมอบความสนุกสนานตลอดงาน สภาสตรีแห่งชาติฯจึงขอเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวงานกาชาดในปีนี้ และ ร่วมซื้อสลากฯ ของสภาสตรีแห่งชาติ ฯ มาร่วมสอยกัลปพฤกษ์ลุ้นรางวัลใหญ่จำนวนมาก  นอกจากได้ความสนุกสนานแล้วถือว่ามาร่วมทำบุญร่วมกัน เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนสภากาชาดไทย

 

ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า ในปีนี้ สภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะองค์หลักของสตรีทั่วประเทศ ซึ่งมีองค์กรสมาชิกจำนวน  ๒๐๓ องค์กร ได้ผนึกกำลังร่วมจัดประกวดร้านกาชาดโดยได้ให้ความไว้วางใจจาก คุณกัมพล ตันสัจจา เจ้าของสวนนงนุชพัทยา ผู้มีชื่อเสียงและเกียรติประวัติมากมายทั้งในประเทสและต่างประเทศ มาเป็นผู้ออกแบบตกแต่งร้านกาชาด ทั้งนี้คุณวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับมอบหมาย เป็นประธานดำเนินงานจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ กล่าวว่าทางคณะกรรมการจัดงานได้มีแนวคิดในการ ออกแบบบูธด้วยโทนสีฟ้าและภาพพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่อสภาสตรีให้ปรากฏต่อทุกคนที่มาเยี่ยมชม ร้านสภาสตรีแห่งชาติฯ

สำหรับด้านการประกวดขบวนแห่รถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔  พรรษา วันที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๙ ภายใต้แนวความคิด “ใต้ร่มพระบารมี สดุดี ๘๔  พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย” โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่ง ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่าภายใต้ความร่วมมือของสภาสตรีแห่งชาติฯ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดตกแต่งขบวนรถอย่างสวยงาม เพื่อส่งเข้าประกวด เป็นสมัยแรกเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมความสวยงาม ของขบวนรถตกแต่งประดับไฟฯยิ่งใหญ่อลังการ ขบวนรถประดับไฟประกวดครั้งนี้ ในคืนวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ และชมขบวนแห่รถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ในช่วงตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินนอก จนถึงบริเวณสวนอัมพร