๔๓๐. ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน มอบถุงยังชีพ ให้ชาวบ้านน้ำบ่อสะเป่ แม่ฮ่องสอน ตาม “โครงการเติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๐  มิถุนายน ๒๕๖๓  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้ นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน  องค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจำนวน  ๑๕๐  ชุด ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวบ้านน้ำบ่อสะเป่ หมู่ที่ ๕  ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-๑๙ ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วม ในการผ่อนคลายความเดือดร้อนดังกล่าว ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-๑๙ 

 นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ได้ร่วมกับอาสาร่วมพัฒนาแม่ฮ่องสอน ขานรับนโยบายอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เชิญชวนชาวบ้านน้ำบ่อสะเป่ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ลีซู ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกคนสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว และได้ให้ความร่วมมืออย่างดีมาก ซึ่งการปลูกพืชผักสวนครัวเป็นเรื่องที่ดี เพราะทำให้ไม่ต้องจ่ายเงินซื้อกินในภาวะวิกฤติเช่นนี้ จึงช่วยลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ นอกจากนี้ก็จะทำให้ทุกครัวเรือนมีพืชผักปลอดภัยไว้บริโภค แบ่งปันกันทั้งพืชผักที่ปลูก และเมล็ดพันธุ์ผักที่นำไว้ปลูกต่อ ซึ่งต่อไปก็อาจจะสามารถพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือเป็นของฝากได้

นอกจากนี้ “ขอเชิญชวนทุกท่านได้สวมใส่ผ้าไทย ผ้าชนเผ่า ทุกวันตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอพื้นถิ่นซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงประชาชนร่วมมือร่วมใจกันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและลดค่าใช้จ่ายในท่ามกลางวิกฤตินี้ จากนั้นรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งให้คำแนะนำและสร้างขวัญกำลังใจ โดยนำอาหาร ประกอบด้วย ถั่วพูซิ่งทอด ส้มตำ และขนมจีน มาเลี้ยงแจกจ่าย ให้กับผู้มาร่วมรับมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วยเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้รับมอบถุงยังชีพ  ได้รับประทานอาหาร สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับชาวชุมชนเป็นกำลังใจ ตาม “โครงการเติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ต่อไป

 

ขอบคุณภาพข่าว : สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ อาสาร่วมพัฒนาแม่ฮ่องสอน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ