๔๐๗. สภาสตรีฯร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อยุธยา มอบถุงยังชีพถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมราชินี วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วันนี้ ( วันอังคารที่ ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย  ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และ ดร.สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯเดินทางไปมอบถุงยังชีพจำนวน ๓๐๐ ชุด ตามโครงการ“เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ให้แก่  ชุมชนวัดช่างทอง ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีนายศักราช อัมวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน และ นางอุทัย อัมวงษ์ สตรีไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ นางอุษณี การศักดิ์ สตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ นางสาวกณชัษกัปท อัมวงษ์  ให้การต้อนรับ ณ วัดช่างทอง ตำบลเกาะเรียน  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรายได้ของประชาชน สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดทำโครงการ เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน สภาสตรีแห่งชาติฯพร้อมด้วยองค์กรสมาชิก ได้จัดถุงยังชีพประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง กระปิ น้ำมัน น้ำตาล และอื่นๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 ชุด  ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน นำไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแบ่งบันความสุข โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังกลุ่มองค์กรสตรีทั่วประเทศ ร่วมใจกันแบ่งปันสิ่งของ รวมพลังน้ำใจสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและทางอ้อม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของหน่วยงานภาครัฐ ในบทบาทที่สตรีไทยสามารถช่วยสนันสนุนได้ในภาวะวิกฤติต่างๆที่เกิดขึ้นของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

 

❤สภาสตรีแห่งชาติขอเป็นกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศในการก้าวข้ามวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด