๔๐๖. องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี มอบอาหารว่าง ให้พี่น้องชาวอุดรธานีที่กลับจากทำงานที่จังหวัดภูเก็ต
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางปรกช จันทรรัตน์ กรรมการสมาคมและคณะ ร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี ไปมอบอาหารว่าง อาทิเช่น น้ำส้มคั้นสด ๔๕๐ ขวด เฉาก๊วยทรงเครื่อง ๒๐๐ แก้ว สาคูไส้หมู ๓๐๐ กล่อง สังขยา ๓๐๐ ห่อ คุ๊กกี้ ๕๐๐ ถุง ป๊อปคอร์น ๒๕๐ แก้ว และมะม่วงกวน ๒๕๐ กล่อง มูลค่า ๔๐,๐๐๐ บาท ให้พี่น้องชาวอุดรธานีที่กลับจากทำงานที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๔๕๐ คน มากักตัวอยู่ค่าย ฮีโร่ เพืรอเฝ้าดูอ่การโรคโควิดเป็นเวลา ๑๔ วัน ที่หอพักหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามนโยบายของนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด