๔๐๕. สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบ ชุด PPE และ หน้ากาก Face Shield พร้อมด้วยอุปกรณ์ป้องการติดเชื้อ COVID-๑๙ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วันนี้ (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ) เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์  ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  นำ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารและองค์กรสมาชิก ประกอบด้วย นางลาวัลย์ แซ่ตั้ง  สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา  นางอัมพรรณ เตชะสมบูรณากิจ อุปนายก ศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา  และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย –  ปทุมนนท์องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ   มอบชุดป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) จำนวน ๑๕๐ ชุด หน้ากาก Face Shield  ๓๖๐ ชิ้น พร้อมอุปกรณ์ป้องกันเสริมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย แอลกอฮอร์ ๗๕ %  เจลล้างมือ  จำนวน  ๑๒๐ หลอด หน้ากาก  N๙๕  จำนวน ๗๐๐ ชิ้น หน้ากากผ้า จำนวน  ๕๐๐ ชิ้นให้โรงพยาบาลราชวิถี  โดยมี  นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี

                ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กล่าวว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-๑๙  แม้สถานการณ์จะผ่อนคลายลงบ้าง แต่บุคลากรทางการแพทย์ ยังคงทำงานหนัก เพื่อควบคุมสถานการณ์ ไม่ให้เกิดขึ้นอีก สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับองค์กรสมาชิก  ขอส่งกำลังใจด้วยความห่วงใยไปยังคณะแพทย์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทำงานอย่างหนัก ทั้งแรงกาย และแรงใจ พร้อมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเพื่อต่อสู้กับไวรัส COVID-๑๙ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย และ ในนามของสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสมาชิก มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ร่วมมือกัน และเป็นกำลังใจ ให้กัน ฝ่าฟันภัยพิบัติไวรัส COVID- ๑๙ ไปได้อย่างปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจากสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

  

 

 

 

ดาวน์โหลด