๔๐๔. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ บันทึกเทปโทรทัศน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วันนี้ (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  พร้อมด้วยพร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร นายกองค์กร และ    สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ฯ ประกอบด้วย 

ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  ดร.สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ๓  มิถุนายน ๒๕๖๓  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

 

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด