๔๐๑. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล
๐๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่  ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐  น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  และคณะกรรมการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล  ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด