๔๐๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี ร่วมเปิดโครงการ “ค่ายห่วงใย “รองรับคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน คนตกงาน
๐๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้  นางปรกช จันทรรัตน์ เป็นตัวแทน นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี นำคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี ร่วมงาน เปิด “ค่ายห่วงใย ” โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิด “ค่ายห่วงใย” สถานที่รองรับคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน คนตกงาน และคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เหล่ากาชาดจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัดภาคเอกชน องค์กร มูลนิธิ และ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี ดูแลพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มคนไร้บ้านให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ทอดทิ้งกัน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID ๑๙  และร่วมกันมอบผ้าเช็ดตัว ๖๐ ผืน น้ำตาลทราย ๑๐๐ กิโลกรัม และบะหมี่สำเร็จรูป  ให้กับกลุ่มไร้บ้านดังกล่าว  ณ อาคารรองรับภายในวัดโพธิวราราม อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด