๓๙๙. สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์ฯ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสป้องกัน Covid-๑๙ ในพื้นที่มัสยิด และโรงพยาบาล ในจังหวัดนราธิวาส
๐๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ  นายกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ กล่าวว่าสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ และเจ้าหน้าที่บริการสาธารณสุขพยาบาลและอาสาสมัครต่างๆของประเทศไทย ร่วมกับ นายสัมพันธุ์ มะยูโซ๊ะ (บีลา) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายประดิษฐ์ คลานุรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านสามแยก และทีมงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสต.สามแยก จังหวัดนราธิวาส จิตอาสา บ้านสามแยก  ร่วมกันทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสป้องกัน  Covid-๑๙  บริเวณมัสยิดวุสดอบ้านสามแยก มัสยิดเล็ก (บาลาเซาะห์)  และบริเวณในโรงพยาบาล สต.สามแยก จังหวัดนราธิวาส

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด