ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าพบ ฯพณฯ อีต โซเฟีย (H.E. Mrs. Eat Sophea) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๑) เข้าพบ ฯพณฯ อีต โซเฟีย (H.E. Mrs. Eat Sophea) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย พร้อมทั้งสนทนาเกี่ยวกับบทบาทสตรีในภูมิภาคอาเซียน และเรียนเชิญให้เกียรติเป็นวิทยากร ในงาน วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙ หัวข้อ “Empower ASEAN by Women” ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๔๐-๑๑.๒๐ น. ณ บ้านมนังคศิลา สภาสตรีแห่งชาติฯ