๓๕๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี นำสมาชิกไปกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดภูตะเภาทอง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
๐๕ มกราคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางกอบแก้วคงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี นำสมาชิกไปกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดภูตะเภาทอง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ

ดาวน์โหลด