๓๔๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรนมหญิงจังหวัดอุดรธานี ร่วมงาน "วันผู้พิการสากล" จังหวัดอุดรธานี และจัดโรงทานข้าวมันไก่ เลี้ยงประชาชน
๐๕ มกราคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรนมหญิงจังหวัดอุดรธานี ร่วมงาน "วันผู้พิการสากล" จังหวัดอุดรธานี และจัดโรงทานข้าวมันไก่ ๖๐๐ จาน ให้ผู้พิการ ๖๐๐ คน ที่บริเวณศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด