๓๔๗. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒
๐๕ มกราคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย อุปนายกฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ที่ห้องมุขมนตรี เจริญโฮเต็ล อุดรธานี

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด