๓๔๖.สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานีจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒
๐๕ มกราคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย เลขาธิการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ และประชุมแม่ดีเด่นภาค ๖ ซึ่งมีสมาชิกจากจังหวัดต่างๆในสังกัดภาค ๖ เข้าร่วมประชุมด้วย ที่ห้องมุขมนตรี เจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด