๒๙๕. ดร.มยุรี กลับวงษ์ นายกสมาคมจิตเวชแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยพลังเข้มแข็ง
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ดร.มยุรี กลับวงษ์  นายกสมาคมจิตเวชแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้นำคณะกรรมการสมาคมจิตเวชแห่งประเทศไทย เข้าเวรปฏิบัตหน้าที่ประจำร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ในวันที่  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐- ๒๒.๐๐ น. ณ สวนลุมพินี  กรุงเทพฯ

ดร.มยุรี  กล่าวเพิ่มเติมว่าสมาคมจิตเวชแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯ มีความภาคภูมิใจ ในการมาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าภาพประจำร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ด้วยงานกาชาด เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่สำหรับในปี ๒๕๖๒  งานกาชาดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจพระบรมราชูปถัมภก องค์สภานายิกาและองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อเผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมของสภากาชาดไทยในการช่วยช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานผู้มีอุปการคุณและประชาชนได้มีส่วนร่วมกับสภากาชาดไทย และหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

ทั้งนี้คณะกรรมการสมาคมฯรอคอยนัดหมายมาพบกันเพื่อช่วยงานบุญให้สภากาชาดไทย ผ่านร้านสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประจำทุกปี ตลอดมา กรรมการทุกท่านจึงมีความสุข ในการมาทำบุญเป็นผู้ให้  และบรรยากาศของร้านสภาสตรีแห่งชาติฯ มีความสุขสนุกสนาน สร้างรอยยิ้ม ช่วยกันขายสินค้าต่างๆ หรือเชิญให้ลูกค้าเข้ามาซื้อบัตรสอยกัลปพฤกษ์  ด้วยการต้อนรับที่อบอุ่นมีไมตรีจิต อีกทั้งยังให้กรรมการของสมาคม มีส่วนร่วมเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาซื้อบัตรสอยกัลปพฤกษ์ สร้างความสนุกสนานกับลูกค้าที่ได้รับรางวัลพิเศษอีกด้วย

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร

สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด