๒๙๒.. นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯนำคณะกรรมการ ปฏิบัติงานประจำร้านสภาสตรีแห่งชาติฯ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสาวเบญจมาศ  รุจิรวงศ์ นายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำทีมคณะกรรมการ สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เข้าปฏิบัติงานประจำร้านสภาสตรีฯ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ น.- ๒๒.๐๐  น. ประกอบด้วย

 ๑) นางจรรยา เฮงตระกูล  ๒) บัณพร​ เอี่ยมอมรพันธ์  ๓)  รักษา​ แสงภู่  ๔) มัจฉรี​ โอสถานนท์  ๕) มลีวัลย์​ จริยากูร  ๖)  ยุพดี​ สัตตะรุจาวงษ์ ๗) ​ดร.สมใจ​ วิชัยดิษฐ  ๘) ​ธาริกา​ มงคลสุข  ๙)  นพสร​ ประสิทธิ์พิชิต ๑๐)  ดร.เจริญศรี​ ท่วมสุข ๑๑)  พวงทอง​ อานันทนะสุวงศ์   ๑๒)  ศิริเพ็ญ  วิจารณกุล  ๑๓) พิชยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต   ๑๔)อาภรณ์ ตุลารักษ์

 

ภาพ/ข่าว : /ฝ่ายประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ