๒๗๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ ร่วมสนับสนุนมอบข้าวสารหอมมะลิ ของดีเมืองศรีสะเกษให้ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯประจำปี ๒๕๒๖
๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วันที่   ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐  น. นางอาหมวย  บุษรารังษี  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางศิริพร  ไพบูลย์ นางศิริพร  ไพบูลย์  เลขานุการสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ  นำข้าวสารหอมมะลิ ของดีเมืองศรีสะเกษ  จำนวน ๔๐๐ ถุง ถุงละ ๑ กิโล เดินทางโดยรถยนต์ ออกจากจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. ของวันที่ ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ และมาถึง บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ เวลา ๑๔.๐๐ น.  โดยมีผู้แทนจากสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางศิริรัตน์  ธำรงธีระกุล กรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหาร นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหาร และนางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ข้าสารดังกล่าว ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ

 

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด