๒๖๕. ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปปรางค์สะดุ้งมาร
๐๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐  น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธรูปปรางค์สะดุ้งมาร และร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒  ณ วัดพระศรีอารย์ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

  ปัจจุบันจะเห็นว่าสตรีมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ มีลักษณะเป็นผู้นำ นุ่มนวล มีคุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งเข้ากับยุคพระศรีอารย์ ทางวัดพระศรีอารย์ จึงได้เรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ในฐานะประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของสตรีทั้งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธรูปปรางค์สะดุ้งมาร ขนาดหน้าตัก ๔๐ นิ้ว เพื่อนำพระพุทธรูปดังกล่าวไปประดิษฐาน ณ วัดชิลโล ประเทศภูฏาน

ในการนี้ นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้ นางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมขน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พัฒนาการอำเภอ ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด