๑๙๑. สตรีสมุยรวมพลัง สร้างสรรค์วันสตรีไทย” ประจำปี 2562 “อธิบดีท้องถิ่น” น้อมนำพระราชดำรัสฯปลุกสตรีท้องถิ่นเป็นพลังสำคัญร่วมสร้างรากฐานสำคัญความมั่นคงครอบครัว พร้อมนำพาสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
๐๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_2786733

 

https://www.posttoday.com/pr/597256

 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/159590

 

https://www.m2fnews.com/news/thainews/around-thailand/38163?preview=true

 

ที่มา: ข่าวจากสื่อมวลชน

รวบรวม : ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด