๑๘๗.สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแสดงมุทิตาสักการะสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
๐๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)กระทรวงมหาดไทย และ นางวิภาศิริ มะกรสาร ประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนา สภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการฝ่ายศาสนา เข้าแสดงมุทิตาสักการะสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์จาก “พระพรหมมุนี” เป็น “สมเด็จพระมหาวีรวงศ์” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘  กรกฎกาคม ๒๕๖๒

ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ที่มา: Website โพสต์ทูเดย์

ดาวน์โหลด