๑๘๕. ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ นำคณะกรรมการและองค์กรสมาชิก ร่วมเดิน ริ้วขบวนและถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. ดร.วันดี  กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)นำคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ภาพ: ยุพดี สัตตะรุจาวงษ์/ศศิกร หงสกุล

 ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด