๑๗๗.ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้และ ลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  นำคณะกรรมการ และองค์กรสมาชิก ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ   ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

ภาพ: ยุพดี สัตตะรุจาวงษ์

 ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด