๑๗๔.ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯนำคณะกรรมการ และองค์กรสมาชิก บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๐๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.วันดี  กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) นำคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้  ณ ห้องส่ง  ๑ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๗ HD

 

ภาพ: ยุพดี สัตตะรุจาวงษ์

ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด