สภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมงาน พิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ และแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถือเป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๘ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ ห้องรอยัล จูบีลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ได้มอบหมายให้ นางพรรณี งามขำ เลขาธิการ และ นางจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหาร นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสมัยที่ ๒๕ เป็นตัวแทนร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล "อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘” ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 6 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

๑. นางเจียม รุ่งเรือง                          ๒. นางยุพดี สิริรัชต์กุล

๓. นางประภา กิจจะนะ                       ๔. นางสาวทรัพย์ทวี เชื้อบุญมี

๕. นางงามพิศ ชินวัฒนโชติ                 ๖. นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ อยุธยา