สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีถูกรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๑
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีถูกรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้

          รางวัลที่ ๑ เด็กหญิงอัญวีณ์ จงแสง  จากอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นผู้โชคดีได้รางวัลที่ ๑ ได้รับทองคำแท่งหนัก ๒๐ บาท สลากหมายเลข ๓๔๐๔๙  อีกทั้งได้รับที่ ๓ สร้อยคอทองคำหนัก ๒ บาท ด้วย

          รางวัลที่ ๒ นางสาวสุรีย์พร  ข่ายแก้ว จากอำเภอลำลูกกา จังหวัดปฐม  ได้รับทองคำแท่งหนัก
๑๐ บาท สลากหมายเลข ๐๐๘๐๓

          รางวัลที่ ๔  นางสาวนภสวรรณ  ชัยกันทะ  จากกรุงเทพมหานคร ได้รับสร้อยคอทองคำหนัก ๑ บาท สลากหมายเลข ๔๘๐๕๗ อีกทั้งได้รับรางวัลที่ ๕ สร้อยคอทองคำหนัก ๒ สลึง อีกด้วย

          ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบ  นางสาวจรรยา เฮงตระกูล ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ นางนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา เหรัญญิก และ นางเยาวมาลย์  วัชระเรืองศรี กรรมการบริหาร เข้าร่วมเป็นสักขีพยานมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีถูกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย สภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี  ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมนังคศิลา สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ