สภาสตรีฯร่วมฉลองวันครบรอบ 66th Anniversary of the founding of the People’s Republic of China commemorated 1949 - 2015 วันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน
๐๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2558 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 25 (พ.ศ. 2558 – 2561) มอบหมายให้ ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณวราพร พิพิธสุขสันต์ รองเลขาธิการ, คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ และ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล เป็นผู้แทนในนามสภาสตรีแห่งชาติฯ นำกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันครบรอบ 66th Anniversary of the founding of the People’s Republic of China commemorated 1949 - 2015 วันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันมายาวนานและมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-จีน ตลอดจนมีการเยี่ยม-เยือนระหว่างสองประเทศตลอดมา ณ โรงแรมแชงการีล่า กรุงเทพฯ