ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ร่วมเดินทางกับองค์กรสมาชิก
๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ว่าที่ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 25 (พ.ศ. 2558 – 2563) พร้อมด้วยคุณจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีฯ สมัยที่ 24 ร่วมเดินทางเพื่อเยี่ยมองค์กรสมาชิก ได้แก่สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย ที่จังหวัดสงขลา ในการนี้ ดร.วันดี ได้มอบเงินสมทบทุนแก่ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของพี่น้องประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้