สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบเสื้อหนาวให้ไออุ่นแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง : ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
๐๓ มกราคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้นางจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นำเสื้อกันหนาวมอบไออุ่นให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๐๐ ตัว ผ่านสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ลำปาง โดยมีนางนันทกาญจน์  วัฒนวิเชียร นายกสมาคมร่วมมอบเสื้อกันหนาวในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง