ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงาน OTOP CITY 2017 “ของขวัญจากภูมิปัญญา ประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้”: ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เดินทางไปร่วมงาน OTOP CITY 2017 “ของขวัญจากภูมิปัญญา ประชารัฐ สร้างโอกาสสร้างอาชีพ สร้างรายได้” ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐น.  ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ -๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

          ในโอกาสนี้ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ   ขอเชิญชวน ประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงกรรมการ องค์กรสมาชิก และสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนสินค้า  OTOP คุณภาพดีจากฝีมือชาวชุมชนและให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิตสตรีทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและผลักดันบทบาทสตรีไทย ในการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีรายได้ในการจุนเจือครอบครัว ซึ่งเป็นฐานกำลังสำคัญของประเทศ รวมถึง กลุ่มชาวชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้า OTOP ในงาน OTOP City 2017 ด้วย